Firmandex

Kapatılan üniversitelerin öğrencileri 23-26 Ağustos’ta tercih yapacak

FETÖ’nün darbe girişiminin ardından KHK ile kapatılan vakıf üniversiteleri öğrencilerinin tercihleri ÖSYM tarafından 23-26 Ağustos tarihlerinde alınacak – Öğrencilerin tercih işlemlerinde kayıtlı oldukları programla aynı isimdeki (bazı programlar için eşdeğer isimler) programları tercih edebilecek.

Kapatılan üniversitelerin öğrencileri 23-26 Ağustos’ta tercih yapacak

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminin  ardından kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kapatılan vakıf üniversiteleri  öğrencilerinin tercihleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından  23-26 Ağustos tarihlerinde alınacak.  YÖK’ün yazılı açıklamasına göre, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname  ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin belirlenen  diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmesi ve ilgili işlemlerin  yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre, kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının önlisans ve  lisans programlarından mezun olanlar ile halen kayıtlı öğrencilere ilişkin belge  ve kayıtlar, koordinatör üniversiteye aktarılacak.  Bu üniversitelerdeki, tüm önlisans ve lisans öğrencilerinin, özel  yetenek sınavıyla kayıt yaptıranlar dahil, kapatılan üniversitelere kayıt  yaptırdıkları yıldaki ÖSYS/DGS puanlarıyla kayıt yaptırdıkları yılda diğer  yükseköğretim kurumlarının aynı adı taşıyan programlarının taban puanları esas  alınarak, tercihleri doğrultusunda yapılacak. Öğrenciler, ÖSYM tarafından merkezi  olarak yerleştirilecek.

Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki kayıtlı önlisans ve  lisans öğrencilerinin ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilme işlemleri  aşamasında öğrencilikle ilgili işlemlerinin kesintiye uğramaması için  Yükseköğretim Kurulu tarafından YÖKSİS Veri Tabanı’nda koordinatör  üniversitelerine, yerleştirme işlemlerinin tamamlamasını müteakiben de  yerleştikleri yükseköğretim kurumuna aktarılacak.

 Öğrencilerin tercih işlemlerinde kayıtlı oldukları programla aynı  isimdeki (bazı programlar için eşdeğer isimler) programları tercih edebilecek.  Öğretim dili yabancı dil olan programlardaki öğrencilerin aynı isimdeki (bazı  programlar için eşdeğer isimler) öğretim dili Türkçe programları da, öğretim dili  Türkçe olan programlardaki öğrencilerin aynı isimli öğretim dili yabancı dil olan  programları da tercih edebilecek.  Kayıtlı oldukları öğretim dili Türkçe programdan öğretim dili yabancı  dil olan programa yerleştirilen öğrencilerin yerleştirildikleri yükseköğretim  kurumunun programa devam edebilmek için aradığı yabancı dil yeterlik şartını  sağlamaları gerekecek. Yabancı dil yeterlik şartını sağlayamayan adaylar,  hazırlık sınıfı okuyarak başarılı olmaları halinde programa devam edebilecek. 

    Uluslararası ortak lisans (çift) diploma programlarına kayıtlı  öğrenciler, kayıtlı oldukları programla aynı adı taşıyan fakat uluslararası ortak  (çift) diploma programı olmayan programları tercih edebilecek.

  ÜCRETLERİ DEVAM EDECEKLERİ OKULA ÖDEYECEKLER

    Tercihlere yerleştirmede öğrencinin kayıt olduğu yıla ait ilgili  puanının dikkate alınmasına; tercih edilen programın ilgili yıla ait taban  puanının öğrencinin puanından düşük veya puanına eşit olması durumunda  yerleştirme yapılacak. Öğrencinin tercih ettiği programlardan birine  yerleşememesi durumunda, ilgili yılda adayın puanından düşük veya adayın puanına  eşit puanla öğrenci alan program olması durumunda taban puanı öğrencinin puanına  en yakın olan programa yerleştirme işlemi yapılacak. Puanı ilgili yıldaki programların taban puanlarından düşük olması  durumunda ise öğrenci, ilgili yıldaki en düşük taban puanlı programa  yerleştirilecek. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapan  öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt  olduğu yıldaki varsa ilgili ÖSYS puanı, yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna  kayıt olduğu yılda ÖSYS puanı olmayan öğrencilerin ise programın puan türünde  puanı 180 olarak kabul edilecek. Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre öğrenci alan programlarda kayıtlı  öğrenciler, kayıt oldukları yıl ve ÖSYS puanları dikkate alınarak, yukarıdaki  esaslar çerçevesinde, kayıtlı oldukları program adı ile aynı adı taşıyan  programlara ÖSYM tarafından yerleştirilecek. Öğrenciler, kapatılan vakıf yükseköğretim kurumuna ödediği ücreti, 667  sayılı KHK uyarınca eğitime devam edecekleri yükseköğretim kurumuna ödeyecek.

 Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler şartları  sağlamaları halinde “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki  Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi  Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in kurumlar arası yatay geçişe  ilişkin ilgili maddesi ile yatay geçiş yapabilecek.

  BELGELER E-DEVLET’TEN ALINABİLECEK

 Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin yatay geçiş  işlemleri için gerekli olan öğrenci belgesini e-Devlet üzerinden alabilecek  ancak, bu öğrencilerin kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından yerleştirilip  yerleştirilmediğine dair gerekli kontroller, başvuru yapılan yükseköğretim kurumu  tarafından YÖKSİS üzerinden yapılacak. Öğrenciler kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından daha önce  aldıkları belgeler ile yatay geçiş için başvuru yapabilecek. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin yaz  öğretimine ilişkin işlemleri koordinatör üniversite tarafından düzenlenecek,  koordinatör üniversite tarafından yaz öğretimi yapılamaması durumunda yerine  bütünleme sınavı yapılabilecek. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin belge  düzenlenmesi, staj gibi işlemleri yerleştirildikleri yükseköğretim kurumu  tarafından yürütülecek.

  ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜ

    Tekemmül eden diploma ve diploma yerine geçen belgelerin düzenlenmesi  koordinatör yükseköğretim kurumu tarafından gerçekleştirilecek, bu süreçte  diploma veya diploma yerine geçen belgelerin imzalı olarak hazır olması halinde  öğrencilere bu diplomalar verilecek. Diploma veya diploma yerine geçen belgelerin hazır olmaması durumunda  diploma, öğrencinin yerleştirildiği yükseköğretim kurumu tarafından düzenlenecek  ancak diplomanın üzerinde 667 sayılı KHK uyarınca söz konusu yükseköğretim  kurumuna yerleştirildiği ibaresi yer alacak. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrenciler, ÖSYM  tarafından kayıt olduğu yıldaki puanları dikkate alınarak, merkezi olarak  yerleştirildikten sonra istemeleri halinde yükseköğretim kurumlarından özel  öğrenci olarak ders alabilecek ve bu dersler yerleştirildiği yükseköğretim  kurumunda saydırılacak. İsteyen vakıf yükseköğretim kurumlarının sadece kapatılan vakıf  yükseköğretim kurumlarının öğrencilerinden 31 Ağustos’a kadar kontenjan  sınırlaması olmadan, kurumlar arası yatay geçiş başvurusu alabilmelerine ve  kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerden tüm derslerden başarı  şartı aranmaksızın 100 üzerinden 50 veya 4 üzerinden 2 not ortalamasına sahip  öğrencilerin yatay geçişleri kabul edilecek. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin yatay geçiş  için istenen bilgi ve belgeleri temin edememeleri durumunda, öğrencinin beyanı  dikkate alınarak başvuruları değerlendirilecek ve değerlendirme sonucunda kayıt  hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları yapılacak. Beyanı dikkate alınarak kayıt  hakkı kazanan öğrenciler, bilgi ve belgelerinin daha sonra koordinatör  üniversitesinden temin ederek kayıt hakkı kazandığı yükseköğretim kurumuna ibraz  edecek. Beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığı anlaşılanların kayıtları iptal  edilerek bu öğrencilerin yükseköğretime kayıt oldukları yıldaki puanları dikkate  alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından yerleştirilecek.

  YATAY GEÇİŞ YAPANLARDA YERLEŞTİRMEYE BAŞVURACAK

 2016-2017 güz dönemi için yatay geçiş yapan öğrenciler de ÖSYM  tarafından yapılan yerleştirmeye başvuru yapabilecek. Bu durumdaki adaylar yatay  geçiş yaptıkları ya da ÖSYM tarafından yerleştirildikleri programın birini tercih  ederek kayıt yaptırabilecek. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında mezun duruma gelenler, ÖSYM  tarafından yapılan merkezi yerleştirme işlemine alınmayacak. Bu öğrencilerin diplomaları koordinatör üniversitesi tarafından  düzenlenecek, mezun duruma gelmiş adaylar tercih yaparak yerleştirilse bile bu  durumları tespit edilenler, yerleştirilmesi iptal edilerek, diploma düzenlenme ve  diğer işlemleri koordinatör üniversitesince yürütülecek. ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işlemlerine tercih yapmayan  adaylar, haklarından vazgeçmiş kabul edilecek ve tekrar yerleştirme yapılmayacak. ÖSYM tarafından öğrencilerin tercihleri, 23 Ağustos-26 Ağustos Cuma  günü saat 23.59’a kadar alınacak. Öğrencilerin karşılıklı olarak tercih edebilecekleri programlara ve  kapatılan vakıf yükseköğretim kurumları ile koordinatör üniversitelerin bilgisine  YÖK’ün internet sitesinden ulaşılabilecek.

  

 

KAYNAK : http://www.milliyet.com.tr/kapatilan-universitelerin-gundem-2297266/

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ