Firmandex

Yüzbinlerce kullanıcıyı ilgilendiren değişiklik

Türkiye’de faaliyette bulunan GSM operatörleri yüz binlerce müşterisini ilgilendiren bir değişikliğe gitti.

Yüzbinlerce kullanıcıyı ilgilendiren değişiklik

Şirketlerin taahhütle cihaz satış kampanyalarında müşterilerine imzalattıkları sözleşmelerde bulunan ve müşterilerin aleyhine olan bazı maddeler iptal edildi ya da değiştirildi. Değişiklikler geçmişte cihaz alan ve taahhüdü devam eden kullanıcıları da kapsıyor. İşte o değişen maddeler…

CNN Türk’ün haberine göre; 2015 yılının sonunda yürürlüğe giren 6502 Sayılı Tüketicilerin Korunmasına ilişkin kanun sonrası, ilgili makamlar tarafından şirketlerin tüketicilere sunduğu birçok sözleşme ve taahütnameler gözden geçirilmiş ve tüketici aleyhinde olan maddelerin revize edilmesi istenmişti. İlgili Bakanlıklar şirketleri ve müşterilerine sundukları birçok sözleşmeyi tek tek gözden geçirirken GSM operatörleri adına bir inceleme Bilgi Teknolojileri Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gerçekleştirdi. 
 
Turkcell ve Türk Telekom müşterilerine bildirdi
 
Yapılan incelemeler sonucunda Turkcell, Türk Telekom (Avea) ve Vodafone’un cihaz taahhütnamelerindeki bazı maddelerde değişiklik yapması talep edilmişti. Bu üç GSM operatöründen Turkcell ve Türk Telekom Bakanlık’ın kendilerinden talep ettiği düzenlemeleri gerçekleştirdi. Vodafone ise bu konuda herhangi bir düzenlemeye ilişkin açıklama ya da duyuru yapmadı. 
 
Yapılan düzenleme ile Turkcell ve Türk Telekom kullanıcılarının imzalamış olduğu cihaz taahhütnamesinde bulunan bazı maddelerde tüketiciler lehine değişiklik yapıldı, bazı maddeler ise iptal edildi. 
 
Turkcell, hafta başında cihaz taahhütnamesi imzalamış olan binlerce kullanıcısına SMS ile bildirimde bulunurken, Türk Telekom’dan da müşterilerine benzer bir bildirim yapıldı. 
 
İki şirket sitelerinde yayınladıkları resmi açıklamalar ile iptal edilen veya değiştirilen maddeleri resmen açıkladı. 
 
İşte Turkcell ve Türk Telekom ve Vodafone’un cihaz taahhütnamelerinde yaptıkları ve sözleşme karşılığında yüz binlerce tüketiciyi ilgilendiren değişiklikler; 
 
“Kampanya kapsamında, marka, model ve IMEI numarası Özel Şartlar’da belirtilen Cihaz’ı KAPALI HALDE teslim aldığımı, kutusunu açıp muayene etmek suretiyle ÇALIŞIR DURUMDA ve EKSİKSİZ olduğunu kontrol ve tespit etmiş olduğumu”
 
Hükmü tamamen kaldırılmıştır. 
 
“Kampanya kapsamındaki Cihaz(lar)’ın tümünün, Cihaz(lar)’ın üretici firması tarafından düzenlenen garanti belgesi koşulları gereğince garanti kapsamında olduğunu, bu anlamda garanti kapsamındaki taleplerimi, Cihaz’ı sağlayacak olan bayi tarafından Cihaz tesliminde verilen irsaliye ile birlikte öncelikle Cihazlar’ın üretici firmasına ait yetkili servislere yapacağımı ve garanti kapsamındaki hizmetleri öncelikle üretici firma yetkili servislerinden de alabileceğimi”
 
Hükmü aşağıdaki şekilde revize edilmiştir. 
 
“Kampanya kapsamındaki Cihaz(lar)’ın tümünün, Cihaz(lar)’ın üretici firması tarafından düzenlenen garanti belgesi koşulları gereğince garanti kapsamında olduğunu, bu anlamda garanti kapsamındaki taleplerimi, Cihaz’ı sağlayacak olan bayi tarafından Cihaz tesliminde verilen fatura ile birlikte Avea bayisine ya da Cihazlar’ın üretici firmasına ait yetkili servislere yapacağımı ve garanti kapsamındaki hizmetleri üretici firma yetkili servislerinden de alabileceğimi, “ 
 
“Kampanya süresi içerisinde Kampanya ile ilgili güncel bilgileri Avea’nın Resmi internet sitesi olan www.avea.com.tr’de yer alacağını ve söz konusunu bilgileri tarih ve güncel bilgileri takip etmekle yükümlü olduğumu”
 
Hükmü tamamen kaldırılmıştır 
 
“İş bu Taahhütname’nin abone tarafından … tarihinden itibaren Kampanya süresi sonuna kadar herhangi bir tarihte imzalanarak Kampanya’ya dahil edilmesi halinde, bu talep aynı zamanda Kampanyaya dahil edilme tarihinden itibaren 3 fatura dönemi boyunca ücretsiz, kalan Taahhüt süresi boyunca ve sonrasında ise KDV ve ÖİV dahil… TL olarak ücretlendirilecek olan …. B internet paketinden yararlanma talebi anlamına gelecektir” hükmü
 
Ve “… 3 fatura dönemi sonunda, …. ‘lik internet paketi yukarıda belirtilen şekilde ücretlendirilecek olup … MB internet paketini iptal için İPTAL … yazarak 5101’e SMS gönderilmesi gerekmektedir.”
 
Hükmü tamamen kaldırılmıştır. 
 
“Avea’nın… cihaz kampanyalarından yararlanan aboneler Aveamüzik Müzikçalar paketinden ilk .. ay ücretsiz olarak fydalanabileceklerdir. Avea abonelerine Aveamüzik MüzikÇalar Paketi, cihaz ve hat Aktivasyon işlemlerinin ardından en geç 3 iş günü içerisimde tanımlanır. Aboneler, kampanya active edildikten sınra gelecek Aktivasyon mesajındaki link üzerinden Avea Müzik uygulamasını indirerek veya www.aveamuzik.com web adresini ziyaret ederek kullanmaya başlayabilirler. Avea MüzikÇalar paketi kapsamında AveaMüzik’te yer alan tüm yerli şarkılar ücretsiz olarak dinlenebilir.Müzikçalar, AveaMüzik portalında yer alan milyonlarca yerli şarkıyı bilgisayara ya da cep telefonu ve tabletlere indirmeden, şarkı başına ücret ödemeden dinlenmesini sağlayan bir pakettir. PAket fiyatı … TL olup, aylık otomatik yenilenir.AveaMüzik’teki sayfalar arası dolaşımda, uygulama ve web sayfası üzerinden müzik dinlenirken internet paketi varsa internet paketinden;paket yoksa standart internet tarifeleri üzerinden ücretlendirilir. Üyelik iptal edilmediği sürece her ay otomatik olarak yenilenir. Üyeliği iptal etmek için İPTAL boşluk MUZIKCALAR yazılıp 5555’e SMS gönderilmesi yeterlidir…”
 
Hükmü tamamen kaldırılmıştır. 
 
“Yukarıda yazılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla Taahhütname’den doğan yükümlülüklerimi herhangi bir sebeple ihlal etmem durumunda Kampanya ile tarafıma sağlanan haklardan yararlanamayacağımı, Cihaz’a ilişkin kalan taksit bedellerinin faturama yansıtılacağını; seçmiş olduğum pakete ilişkin cayma bedelinin; işbu Taahhütname’de yer alan hükümlere aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar sağlanan tüm indirimlerin toplamı ile Taahhüt Süresi sonuna kadar Taahhütname kapsamında tahsil edileceği belirtilen fakat henüz tahakkuk etmemiş aylık ücretlerin toplamının kıyas edilerek bunlar arasından düşük olanın son faturama yansıtılacağını ve söz konusu tutarı ödeyeceğimi,”
 
Hükmü aşağıdaki şekilde revize edilmiştir. 
 
Taahhütname’den doğan yükümlülüklerimi ihlal etmem durumunda Kampanya ile tarafıma sağlanan haklardan yararlanamayacağımı, Cihaz’a ilişkin kalan taksit bedellerinin faturama yansıtılacağını; seçmiş olduğum pakete ilişkin cayma bedelinin; işbu Taahhütname’de yer alan hükümlere aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar sağlanan tüm indirimlerin toplamı ile Taahhüt Süresi sonuna kadar Taahhütname kapsamında tahsil edileceği belirtilen fakat henüz tahakkuk etmemiş aylık ücretlerin toplamının kıyas edilerek bunlar arasından düşük olanın son faturama yansıtılacağını ve söz konusu tutarı ödeyeceğimi,” 
 
Turkcell ise taahhütnamedeki bazı maddeleri hükümsüz sayarak kullanıcıların sorumluluğundan çıkardı. İmza atmış olsa bile Turkcell kullanıcılarının sorumlu tutulmayacağı maddeler şöyle; 
 
“TURKCELL’in “adil kullanım politikası” gereği Paket kapsamında 3G ve EDGE/GSM altyapısı üzerinden sunulan hizmetin hızını düşürebileceğini, “adil kullanım politikası”nın kapsam, şart ve istisnalarının neler olduğunu bildiğimi, bunlara ilişkin bunlara ilişkin www.turkcell.com.tr adresinde yer alan düzenlemeler ile bağlı olduğumu; TURKCELL’in adil kullanım politikası”nın kapsam, şart ve istisnalarının tarafıma ayrıca bildirim zorunluluğu olmaksızın değiştirme hakkının saklı olduğunu ve bu nedenle değişiklikleri söz konusu web sitesinden takip etmekle yükümlü olduğumu ….” hükmü, 
 
“İnternet üzerinden mesajlaşma, ses iletimi (IM ve VOIP), internet paylaşımı (Tethering) ve doğrudan dosya paylaşım (P2P) programları vb. hizmetlerinin işbu Kampanya konusu Paketler kapsamındaki mobil internet ile kullanımlarında Turkcell’in değişiklik yapabileceğini bildiğimi,…” hükmü, 
 
“İşbu Taahhütnameyi imzalamamla beraber Kampanya kapsamında almaya hak kazandığım Cihazı, kutusu hiç açılmamış, yırtılmamış, kullanılmamış ve/veya hasar görmemiş halde, tam, kusursuz ve hasarsız olarak teslim aldığımı,…” hükmü, 
 
“TURKCELL’in işbu Kampanya kapsamındaki yükümlülüklerinin işbu madde kapsamı ile sınırlı olduğunu,…” hükmü, 
 
“Kampanya kapsamındaki paketlerin/servislerin kapsam, şart ve istisnalarının neler olduğunu bildiğimi, bunlara ilişkin www.turkcell.com.tr adresinde yer alan güncel düzenlemeler ile bağlı olduğumu,” hükmü, 
 
“İşbu maddede ve aşağıdaki tabloda bildirilen bedellerin/ücretlerin taahhüt kapsamında olmadığını, başka bir ifadeyle Turkcell’in bu maddede belirtilen bedellerin taahhüt süresi boyunca değişmeyeceği hususunda tarafıma taahhütte bulunmadığını bildiğimi, “TURKCELL’in aşım bedellerini makul bir süre önceden bilgi vermek kaydıyla değiştirme hakkının saklı olduğunu bildiğimi,”
 
hükmü haksız şart olarak değerlendirilmesi sebebi ile tüketicilerimiz açısından kesin olarak hükümsüzdür. 
 
Vodafone
 
Vodafone Türkiye yetkililerinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın talep ettiği taahhütname değişikliğine ilişkin bir açıklama yapılmadı. 

KAYNAK : Haber7

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ